Organizata “Save the Children” ka publikuar raportin për fëmijët ku Shqipëria renditet në vendin e fundit në rajon për mbrojtjen e tyre, ndërsa në botë në vendin e 77 nga 175 vende.

Shqipëria është vendi me vdekshmërinë më të lartë në rajon, ndërsa theksohet se rreth 8.5% e fëmijëve shqiptarë janë jashtë sistemit arsimor.

Save the Children: Në Shqipëri ka ende fëmijë që e kanë humbur fëmijërinë e tyre