Ndryshimet demografik në Shqipëri kanë sjellë plakjen e popullatës gjatë dekadave të fundit.

Pak ditë më parë Instituti i Statistikave solli të dhëna alarmante të uljes së lindshmërisë, ndërsa tashmë vijnë të tjera shifra të frikshme, kësaj radhe nga mosha e tretë.

Numri i individëve të moshuar përbën mbi 12% të popullatës së përgjithshme të vendit tonë, me një tendencë në rritje përgjatë viteve të ardhshme.

Një tjetër faktor që ndikon është dhe niveli i lartë i emigrimit të të rinjve dhe moshave të mesme.

Duke bërë që numri i të moshuarve që jetojnë vetëm të rritet ndjeshëm. Sipas të dhënave, janë mbi 34.945 persona mbi 65 vjeç që jetojnë të vetmuar, pas asnjë person tjetër.

Diferenca gjinore është e madhe, 26 mijë janë gra të vetmuara, ndërsa meshkuj janë vetëm 9 mijë.

Sipas një studimi të bërë nga Rrjeti i të Moshuarve, rezulton se në Shqipëri 38% e personave në moshën e tretë jetojnë në varfëri, me një pension minimal që nuk mund të përballojnë kostot ekonomike dhe shërbimet shëndetësore.

48% e tyre vuajnë nga sëmundjet kronike, kryesisht ato kardiovaskulare, diabet, sëmundje gastrointestinale.

Por përveç problemeve shëndetësore, mosha e tretë po braktiset nga familjarët. 8% e të moshuarve raportuan se nuk kishin asnjë kontakt javor me persona të familjes ndërkohë që 1 në 3 persona të moshuar nuk kishin as shokë.

Pjesë e këtij studimi janë bërë 1 mijë të moshuar, nga zonat urbane dhe rurale të rretheve të rretjit të Shkodrës, por edhe në Tiranë dhe në Vlorë.