7 persona janë vënë në pranga në Palermo dhe sipas mediave italiane, organizata kriminale kishte lidhje me Cosa Nostrën dhe grupin shqiptar të UÇK-së së re, të lidhur me qarqet xhihdaiste.

Fatmir Ljatifi, Driton Rexhepi, Arben Rexhepi, Xhemshit Vershevci, Franco Mapelli, Tiziano Moreno Mapelli, Ibraim Latifi, Jlenia Fele Arena, Giuseppe Giangrossio, Djemilj Djaferi, Denis Nikci, Urran Ameti, Francesco Tinnirello, Salvatore Morello, Gabriele Torres, Dario Vitellaro, Luan Dobjani.

Në krye të grupit ishte maqedonasi Fatmir Ljatifi, një italian nga Palermi Giuseppe Gianogrosoo dhe kosovari Driton Rexhepi.

Organizata synonte në lehtësimin e emigracionit të paligjshëm, trafikimit të armëve luftarake, riciklim të diamanteve, arit dhe parave.

Personat e arrestuar kanë menaxhuar udhëtimin e emigrantëve në rrugën Ballkanike. Përmes Italisë dhjetëra persona, falë këtij grupi kriminal janë përpjekur që të shkojnë në Zvicër dhe në Europën Veriore.

Struktura kriminale, e cila përbëhej nga personat e arrestuar në Palermo ishte aktive edhe në krahinat e Sondrit, Como, Pordenone dhe Siena, si dhe në Zvicër, Gjermani, Maqedoni dhe Kosovë.

Mediat italiane: Janë arrestuar disa pjesëtarë të UÇK-së, të lidhur me qarqet xhihadiste

Një grup kriminal është shkatërruar nga policia italiane që merrej me trafik emigrantësh dhe trafik armësh.

17 persona janë vënë në pranga në Palermo dhe sipas mediave italiane, organizata kriminale kishte lidhje me Cosa Nostrën dhe grupin shqiptar të UÇK-së së re, të lidhur me qarqet xhihdaiste.

Organizata synonte në lehtësimin e emigracionit të paligjshëm, trafikimit të armëve luftarake, riciklim të diamanteve, arit dhe parave.

Personat e arrestuar kanë menaxhuar udhëtimin e emigrantëve në rrugën Ballkanike. Përmes Italisë dhjetëra persona, falë këtij grupi kriminal janë përpjekur që të shkojnë në Zvicër dhe në Europën Veriore.

Struktura kriminale, e cila përbëhej nga personat e arrestuar në Palermo ishte aktive edhe në krahinat e Sondrit, Como, Pordenone dhe Siena, si dhe në Zvicër, Gjermani, Maqedoni dhe Kosovë.