Aksioni për Bunën: Thirrje për propozime

Partnerët e projektit “Living Buna” po ftojnë banorët e interesuar të Peizazhit të Mbrojtur të Lumit Buna Velipojë për të dorëzuar idetë e tyre për financimin e projekteve që do të jenë të dobishme për zhvillimin socio-ekonomik dhe restaurimin e ekosistemit të kësaj zone. Qëllimi përfundimtar i Thirrjes është të kontribuojë në ruajtjen afatgjatë të specieve dhe habitateve në këtë zonë të mbrojtur, duke mbështetur aksione konkrete në terren. Thirrja mbyllet më 23 Shtator 2019 (14:30 CET).

Idetë duhet të lidhen me një (ose disa) nga prioritetet tematike të identifikuara:

Restaurimi i habitateve bregdetare (aktivitetet e mundshme mund të përfshijnë pyllëzimin e pyjeve buzë lumenjve, të degraduara dhe të fragmentuara; restaurimin e zonave të dunave të rërës ose habitatet e tjera me rëndësi ose inventarin e zonave / habitateve bregdetare të pasura dhe të rrezikuara të biodiversitetit);

Skemat stimuluese agro-mjedisore (si një shembull mund të përqendrohen në kontejnerët miqësore me mjedisin për plehrat organike; mbrojtjen e habitateve brenda tokës bujqësore; përmirësimin e sistemeve të ujitjes; kultivimin dhe korrjen e qëndrueshme të bimëve mjekësore vendase; përmirësimin e cilësisë së ujit ose aktivitetet edukative);

Turizmi i qëndrueshëm dhe zhvillimi i infrastrukturës (projektet mund të propozojnë zhvillimin e shtigjeve tematike eko-miqësore për ecje, promovimin e habitateve dhe specieve më të rëndësishme të zonës, zhvillimin e ofertave të qëndrueshme të eko-turizmit, përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave ose aktivitetet edukative, ndër të tjera); dhe:

Peshkimi i qëndrueshëm (aktivitetet e mundshme mund të përfshijnë krijimin e fermave eko-miqësore të peshkut; mbështetjen e objekteve të qëndrueshme për kultivimin e peshkut ose aktivitete tradicionale dhe eko-miqësore të peshkimit).

Projektet duhet të zgjasin minimumi 3 dhe maksimumi 8 muaj, dhe mundësisht të përfshijnë komunitetet lokale dhe të synojnë ruajtjen e vlerave ekologjike dhe kulturore të Peizazhit të Mbrojtur të Lumit Buna -Velipojë, duke mundësuar përdorimin e qëndrueshëm të shërbimeve të ekosistemeve.

Kush mund të aplikojë?

OJQ-të, Organizatat e Shoqërisë Civile, Universiteti dhe komunitetet lokale që ndodhen në Peizazhin e Mbrojtur të Lumit Buna-Velipojë (PMLBV) i cili shtrihet në Bashkinë e Shkodrës në Shqipërinë veriperëndimore. Organizatat e regjistruara jashtë kësaj zone të mbrojtur mund të aplikojnë vetëm në koalicion me vendasit.

Kur?

Thirrja është e hapur nga data 21 Gusht deri në 23 Shtator 2019. (14:30 CET)

Si?

Propozimet mund të dorëzohen:

a) në mënyrë elektronike tek adresa e elektronike e INCA-s; info@inca-al.org
ose

b) në formën e kopjeve të shtypura në AdZM, Shkodër – (ish-instituti i misrit dhe orizit – Lagjia Dobraç, Shkodër – Autostrada Shkodër – Hani i Hotit).

Nëse jeni të interesuar të aplikoni, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Living Buna http://www.livingbuna.org ; INCA https://inca-al.org/sq/ dhe AKZM http://akzm.gov.al/ . Aty do të gjeni të gjithë informacionet dhe dokumentacionin e nevojshëm, duke përfshirë edhe kriteret e pranueshmërisë për aplikim.

Për të lehtësuar procesin dhe për të inkurajuar komunitetin lokal të aplikojë, partnerët e Living Buna do të organizojnë një seri takimesh në njësitë bashkiake Rrethinat, Ana e Malit, Dajç, Velipojë, Bërdicë, Bushat, Balldren i Ri, dhe Shëngjin gjatë javës që fillon më 26 gusht. Orari i detajuar dhe vendet e takimit do të publikohen sa më shpejt të dakordësohet.

IUCN, PAP/RAC, GWP-Med, Tour du Valat dhe INCA, në bashkëpunim me AKZM dhe AdZM Shkodër, po promovon programin e Granteve të Vogla, si pjesë e projektit Living Buna, i financuar nga Fondacioni MAVA.

Për më tepër klikoni linket e më poshtme:

http://livingbuna.org/sq/lajme/aksioni-per–bunen—thirrje-per-propozime

http://akzm.gov.al/

https://inca-al.org/sq/item/809-aksioni-per-bunen-thirrje-per-propozime