Kur ka mbetur edhe një jave nga mbyllja e aplikimeve ekipi i ALBANIAN ICT AWARDS ka zhvilluar një takim me nxënesit e shkollës Austriake “Peter Maringher” ku u prezantuan programet tek te cilat ata mund te konkurojnë ne fushën e teknologjisë se informacion.

Koordinatori i Ardian Alaj theksoi ky takim ka si qellim te te nxis dhe te informoj nxenesit per mundesit qe ofron ICT AWARDS, nje konkurs ky mbarëkombetar. Ndërkohë drejtori i shkollës Austriake Jozef Fasching theksoj se pjesëmarrja ne kete konkurs përvecse një nder është një sfidë për te rrëmbyer edhe ndonjë cmim. Gjatë këtij takimi studentët u njohën me kriteret e aplikimit, shpërblimet dhe mundësitë që ofron Albanian ICT Awards.