Ne njesine administrative Ana e Malit pritet ti jepet zgjidhje menaxhimit te mbetjeve urban para fillimit te sezonit veror.

Administratori Arben Ceni ben te ditur se me miratimin e buxhetin tashme do te shtohen 55 kontenier te tjere dhe nje makine pastrami ku do te nis shperndarja dhe nderhyrja e menjehrshme ne pikat me te nxehta. Me ndarjen e zones se re adminitsratori ceni thote se tashme pastrim do te realizohet 2 here ne jave , duke shmangur keshtu kete problematic te mbartur nder vite. Ndonese porta kryesore hyrese nga vendet e BE ne vendin tone Njesia Administrative Ana e Malit, eshte nje nga zonat me problematike per sa I perket ndotjes. Sidomos Qendra e fshatit Oblik I ngjan me teper nje landfilli mbeturinash duke krijuar me te vertete nje situate alarmante per banoret e kesaj zone.