32 C
Shkoder, AL

3119c7be2ab58173062c39c6b8c72ed7