10 C
Shkoder, AL

c2521bfee169c226099b9168e0b93ff0