Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka 51 ton miell misri për kafshë në Pikën Doganore të Morinës, Kukës, me origjinë nga Serbia.

Ishin dy subjekte që po e fusnin këtë sasi mielli me një dokumentacion ku thuhej se kishte nivelin 8.6, më të lartë se norma e lejuar 5.

Kjo ngarkesë nuk kishte përputhshmëri me dokumentacionin shoqërues: raport analiza nuk ka nr.loti, date prodhimi eskadimi që ta lidhte me produktin 51 ton miell misri për kafshë.

Menjëherë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bëri bllokimi e ngarkesës me sasi 51 ton bazuarlegjislacionit në fuqi dhe do të ndjekë procedurat doganore për kthimin në origjinë.