Bashkimi i sindikatave të pavarura rajoni Shkodër ka zhvilluar takimin e radhës me qëllim konstituimin e këshillit të ri sindikalist. Kryetari i BSPSH Shkodër Albert Tuka ka disa rezerva sav I takon Komisionit të Nxitjes së Punësimit për numrin e vogël të personave të punësuar.

I pranishëm në këtë takim ishte edhe Gëzim Kalaja, kryetar i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë I cili u shpreh se Shkodra është në vijën parë të mbrojtjes së punëtorëve.

Në datat 18-19 shtator, në konferencën e 7-të të BSPSH do të jetë pjesemarrëse edhe sekretarja e përgjithshme e konfederatës së sindikatave ecila do të vlerësojë nga afër punën