23 C
Shkoder, AL

LIVING 16.1.2016

http://www.youtube.com/watch?v=36sUNzxyb4w

LIVING 9.1.2016

http://www.youtube.com/watch?v=Z5aiYy6HYzg

LIVING 26.12.2015

http://www.youtube.com/watch?v=03td4tHissk

LIVING 19.12.2015

http://www.youtube.com/watch?v=_TOhjenMYPw

LIVING 12.12.2015

http://www.youtube.com/watch?v=SP_61NKTuYw

LIVING 28.11.2015

http://www.youtube.com/watch?v=0mebHWZDE-s

LIVING – 21.11.2015

http://www.youtube.com/watch?v=igwfLPX-W60

LIVING – 14.11.2015

http://www.youtube.com/watch?v=vWZ-jvI5UFw

LIVING – BIBLOTEKA

http://www.youtube.com/watch?v=QzEVyNq0KvY

LIVING – FESTAT MË TË MËDHA

http://www.youtube.com/watch?v=EYsNne6I0UY