19 C
Shkoder, AL

LIVING – NDIHMA E SHPEJTË

http://www.youtube.com/watch?v=vouA2ioj-x4

LIVING – TE JETOSH SHËNDETSHËM

http://www.youtube.com/watch?v=-e9LpU5sVo8

LIVING – GATIMET

http://www.youtube.com/watch?v=FqDBN8PEbqk

DASMAT

http://www.youtube.com/watch?v=NCQ0jbF7tbQ