TONIGHT – 27.12.2016

http://www.youtube.com/watch?v=r7No2DIl90U

TONIGHT – 05.04.2016

http://www.youtube.com/watch?v=jZkBDyNeSGk

TONIGHT – 20.06.2017

http://www.youtube.com/watch?v=7NPWpFKkVL8

VOLTANA ADEMI, SFIDAT NË BASHKINË SHKODËR

http://www.youtube.com/watch?v=ScBtq0vOeFc

TONIGHT – 22.06.2017

http://www.youtube.com/watch?v=FFDqrcd_LYg

TONIGHT – 14.02.2017

http://www.youtube.com/watch?v=gWUj5gamkEc

TONIGHT – 09.05.2017

http://www.youtube.com/watch?v=gGV-bYlwCs8

TONIGHT – 12.07.2017

http://www.youtube.com/watch?v=nLvC5R1-exc

BOTA