GODINA E RE E FOTOTEKES MARUBI

Për herë të parë në media do flasim me detaje në një emision të plotë kushtuar godinës së re të Fototekës Kombëtare Marubi dhe Muzeut Marubi. Cili është projekti i plotë dhe si mendohet implementimi i tij? Kur do fillojnë punimet, kur parashikohet përfundimi i tyre? Sa ka kushtuar? Si mendohet sistemi dhe cili është projektimi i ri i tre kateve?

TONIGHT – 26.12.2017

http://www.youtube.com/watch?v=UsE0jZs2n7k

KULTURA 2015

http://www.youtube.com/watch?v=DOsVluSrj0o

AUTIZMI

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Kgry9Wqacpo?feature=player_detailpage]

PARTIA SOCIALISTE NE ZGJEDHJET E 21-QERSHORIT

http://www.youtube.com/watch?v=gPNskdY2AHs

BOTA