Në qytetin e Shkodrës, organizata “New Vision” ka organizuar për herë të parë debatin “Karl Popper”, në të cilën morën pjesë 8 shkolla të ndryshme të qytetit.

Baza e këtij debati është pikërisht mësimi I vetë nxënësve me informacionin e duhur se çfarë përmbajnë shkollat profesionale dhe ato të përgjithshme.

Përmes debatit synohet të përcillet tek të rinjtë ideja e qartë dhe për të mësuar që në vegjëlit se ku duhet studiuar.

Vetë nxënësit sjellin argumentet se cila shkollë është më e mirë, profesionalja apo e përgjithshmja.

Në tetë shkollat e ndryshme të Shkodrës fituese u shpall grupi që përfaqësoi shkollën “Salo Halili”, e cila fitoi në përballjen me shkollën “Salo Halili”.

Fituesit përfaqësojnë Shkodrën në konkursin kombëtar të debatit në Tiranë, ku do të ketë përfaqësues të shumë qyteteve të vendit.

 

PUBLICITET