Bashkia Shkoder ka publikuar propozimin qe do i dergohet Keshillit Bashkiak Shkoder lidhur me percaktimin e vleres se shoqerise per efekt te shitjes ne ankand te aksioneve te Bashkise Shkoder ne Klubin e Futbollit Vllaznia.Ankandi do filloje me vleren 507 milione leke.Shitja e aksioneve te K.F Vllaznia behet pas renies nga kategoria superiore.

“Vllaznia”.http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/raport_vlersimi_vllaznia_1640.pdf