TAKIM I DREJTORI KOLA ME SHOQATËN E ISH TË PËRNDJEKURVE NË SHKODËR.Drejtori i Institutit për ish-të përndjekurit politik Bilal Kola ka zhvilluar një takim në qytetin e Shkodrës për të disktuar mbi projekt-ligjin për hapjen e dosjeve të regjimit komunist.

Drejtori Kola thotë se shumë dosje janë fshirë në vitet e mëparshme por sërish një pjesë e mirë janë ende qe do të hapen.Shkodra është qyteti i parë në të cilin drejtori i institutit për ish të përndjekurit zhvillon këtë takim për ligjin e dosjeve për të vijuar më pas edhe në qytete të tjera.

[iframe width=”300″ height=”390″ src=”//www.youtube.com/embed/jf_NNo6iRxk” frameborder=”0″ allowfullscreen ]