Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Muzeve, Muzeu Historik i Shkodrës, DRKK, DAR dhe Bashkia Shkodër organizuan në ambientet e Kalasë “Rozafa” eventin “Fluturon, fluturon balona”. Përmes lojrave të ndryshme nxënësit e shkollave 9-vjeçare të Shkodrës u argëtuan për disa orë

Nxënësit e shkollave 9-vjecare lëshuan balonat e ndertuara ne menyre tradicionale e te dekoruara me vizatimet e tyre te realizuara sipas modeleve te ofruara nga objektet e ekspozuara ne Muze.

Që nga viti 1977, Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve ka përcaktuar 18 majin si ditë ndërkombëtare të muzeve. Në vendin tonë kjo datë është kthyer në një traditë të përvitshme që nga viti 2005, ku synimi kryesor është rritja e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e muzeve për zhvillimin e shoqërisë sonë.