Heqja e disa familjeve ne zonen e Dukagjinit , nga skema e ndihmes ekonomike u be pjese e debateve ne mbledhjen e fundit te keshillit Bashkiak Shkoder.

Drejtori i ndihmes ekonomike ne bashkine Shkoder Shkelzen Mustafaraj tregon se pse ka ardhur ky shkurtim,i cili lidhet ngushte me mungesen e dokumentit te pronesise sipas ligjit 7501.

Megjitahte Mustafaraj tha se pavareisht mungeses se ketij dokumenti , ka menyre alternative per te konfirmuar se prona eshte ne zoterim te familjes, duke iu referuar njesise administrative dhe zyres se regjistrimit te pasurive. Mustafaraj tha gjithashtu se jane verifikuar te gjitha listat dhe jane perjashtuar rastet kur ndihma ekonomike ka qene abuzive.