Në ditën e fundit të apkikimeve për strukturën e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), kanë ardhur dhe tre kandidatura të reja

.
Aplkantët janë Irena Nino (Vujoshi), Anëtare e perkohshme pranë Komisionit të Monitorimit te Reformës në Drejtësi, Manjola Kajana,

Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe Ndini Tavani, Prokuror në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.