Shkolla e Mesme Artistike “Prenke Jakova “ në qytetin e Shkodrës ka celur ekspoziten përmbledhëse të realizuar nga nxënësit e drejtimit tekstil-pikture të cilët kanë përfunduar semestrin e parë.

Një ekspozite e tillë organizohet për cdo vit ku përmes saj synohet të pasqyrohet puna dhe cilësitë e nxënësve.

Në këtë ekspozitë vihej re larmishmeria realizimit te ketyre pikturave ne peisazhe natyre te qete dhe portrete te ndryshme