Emigrimi i nxënësve pasi kryejnë shkollat e mesme qoftë jashtë Shqipërisë apo edhemigrimi nga qytetet e veriut drejt Tiranës ka ndikuar që numri i studentëve edhe këtë vit në universitetin e Shkodrës të jetë i ulët.

Tashmë këtë e pranon edhe Adem Bekteshi, rektor i universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” i cili foli për raundin e parë të regjistrimev.

Në raundin e parë janë të regjistruar në universitetin e Shkodrës 44% nga numri total i kuotave ndërsa rënia me 200 e numrit të studentëve krahasuar me një vit më parë vjen edhe për shkak të një vendimi të Këshillit të Ministrave.

Rektori Bekteshi nga ana tjetër pranon edhe faktin tjetër se kuotat për degë të ndryshme në universitetin “Luigj Gurakuqi” janë të fryra në një kohë kur kërkesat janë më të ulëta.

Edhe këtë vit rrezikon që dega e fizikës të mos hapet në universitetin e Shkodrës ndërsa e diskutueshme është edhe ajo e arteve.

Në raundin e parë vetëm degët mami dhe edukim fizik e sporte kanë kërkesë 100%, infermieria 97%, anglishtja, financë kontabilitet dhe fizioterapia me afro 70%, ndërsa degët e tjera përveç juridik dhe administrim biznes janë nën 50%.