Ererat e forta sollen probleme te shumta dhe ne Vau Dejes . Per pasoje jane shkaterruar pjeserisht cati banesash apo magazinash te ndertuara me konstruksion llamarine.

Gjithashtu ka probleme te furnizimit me energji elektrike ne shum zona .Nderkohe nga raportimet e deritanishme situata ne territorin e Vau Dejes paraqitet si me poshte .

Ne Njesine Administrative Mnele , ne qendren shendetesore dhe ne shkolle jane zbuluar çatite .Ura qe lidh fshatin Mnele me Vigun e quajtur ura e Gjinajve eshte e pakalueshme .Po ashtu edhe ne banesat e banoreve ka zbulime te çative.

Ne njesine Administrative Hajmel rrjeti i energjise elektrike eshte jashte funksionit pasi ka shtylla te rrezuara dhe tela te keputur
Ka shume banesa te cilat jane te zbuluara po ashtu edhe magazina.

Ne njesine Adm Bushat, Demet jane teper te larta konkretisht ne fshatin Kosmaç ku pothuajse gjitha serat qe ndodhen ne kete fshat jane te demtuara.

Fatmiresisht Deri me tani nuk paraqiten pasoja.
ne njerez. Por keshillohet qe te behet kujdes nga drejtuesit e automjeteve pasi si pasoje e motit te keq jane krijuar probleme ne qarkullimin e automjeteve.