Ky është Dritan Bajrakurti , fermeri nga zona e koplikut I cili gjithë jetën e tij ia ka kushtuar kultivimit të bimeve medicinale. Cdo vit në tokën e tij ai mbjell 50 dynymë bimë mjeksore, konkretisht lavandë dhe shërbelë.

Dritani thotë se për fermerin mundi është I madh e ndësa shpërblimi mjaft I pakët. Kërkesa e tregut është mjaft e ulët e për pasojë ai është detyruar që të përmbysë disa nga të mbjellat.

Në këtë periudhe fermerët e zonës së malësisë kultivojnë tokën në mënyrë që shirat e vjeshtës ta gjejnë të punuar atë.

Në nëntor është koha e mbjelljes së fidanit e cili pas disa muajsh bëhet gati për tu kultivuar dhe në qershor fermerët janë gati të marrin prodhimin e tyre.

Në këto makineri kryhet procesi I tharjes së shërbelës I cili zgjat dy jave.

Nga e gjithë kjo punë e lodhshme dhe më një sërë procesesh ky është rezultati. E gjirhë shërbelë vendoset në thaës dhe është gati për tu shitur.

Këtë vit tregu I blerjes ka shënuar një rënië drastike he fermertët janë detyruar të pëembysin prodhimet e tyre.

Krahasuar me vitin 2014 në të cilin kishte një superprodhim prej 8000 ton për shkak të hyrjes së varieteteve të huaja , në këtë vit fermerët kanë kultivuar rreth 2500 ton bimë medicinale.