Arta Marku me anë një kërkese drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë kërkon informacion për mënyrën e vlerësimit në garën për kryeprokuror.

Ndërkohë pikëzimi i tyre ishte: 459 Olsian ÇELA, 406 Arta Marku dhe 362 Fatjona Memçaj.
Listimi në vend të parë i Olsian Celës, në vend të dytë i Arta Markut dhe në vend të tretë i Fatjona Memcajt u votua unanimisht nga Anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Katër kriteret mbi të cilat ata u vlerësuan janë: Aftësia profesionale; integriteti moral; aftësia organizative dhe drejtuese; elementë shtesë.

Këto kritere përfshijnë disa nënkritere brenda tyre si: përvoja e punës; rezultatet universitare; reputacioni profesional dhe shoqëror; cilësia e vizionit; aftësia në komunikim; zotërimi i gjuhëve të huaja.