Që nga sot, të gjithë qytetarët në vendin tonë do të jenë të detyruar që të mbajnë maskat në çdo ambient.

Në shkelje të këtij vendimi do të aplikohen gjoba të cilat variojnë nga 3-5 mijë lekë. Të gjithë efektivët e policisë do të pajisen me fletën e gjobës. (dokumenti poshtë)

Do të plotësohen 3 kopje të gjobës, një e mban qytetari, një policia dhe një do të dërgohet tek OShE përmes së cilës do të bëhet dhe pagesa.