BEQAJ: DO TË FORMULOJMË PYETJET, PËR TE RRITUR STANDARTIN E SHËNDETËSISË. Gjykata Administrative e Apelit ka konsideruar të ligjshëm testimin e infermierëve duke rrëzuar kështu padinë e Urdhërit të infemierit. Për Ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj, ky vendim është i duhur megjithatë ai paralajëmëroi rishikim të pyetjeve të testimit.

Ministri i shëndetësisë komentoi vendimin pas përfundimit të formuit public të organizuar nga academia e shkencave. Rreth një muaj më parë Gjykata Administrative vendosi pezullimin e testimit, duke i lënë mundësi palëve të sjellin argumentet për realizimin dhe kundërshtimin e këtij testimi, ndërkohë që MSH do të nxjerrë udhëzimet përkatëse edhe për testimin e mjekëve.