SELIA ROZE NE SHKODËR THIRRJE POLICISË TE MARRE MASAT E MENJËHERSHME. 

PUBLICITET