Ministri Ditmir Bushati dhe kandidatja Senida Mesi jane takuar me banore dhe tregtare te vegjel ne dy zona ku ata jane te perqendruar dhe pse jo me tregje te rregullta.

Krahas fjaleve optimiste nga mbeshtesit ata shkembyen pikepamje dhe sugjerime per lehtesirat dhe mbeshtetjen e metejshme ndaj biznesit te vogel dhe shtimit te fronte e te punes ne qytetin e Shkodres.  Takimet dere me dere ne çdo lagje te qytetit nga vete Ministri i Jashtem Ditmir Bushati i shoqeruar dhe nga kandidatet e tjere te Partise Socialiste kane krijuar nje panorame te qarte te problematikave te Shkodres, te cilat ne ligjeratat apo degjesat publike jane tashme pjese e programit dhe projekteve qe do zbatohen ne 4 vjecarin e ardhshem qeverises, nese Shkodra do zgjedhe te votoje Partine Socialiste.