Në mbledhjen e këshillit bashkiak e cila edhe pse nuk u zhvillua disa prej anëtarëve kanë gjetur momentin për të ngritur disa problematika që i shqetësojnë ata.

Një problem mbetet edhe mungesa e planeve për lëvizjen e biçikletave dhe makinave në qytetin e Shkodrës.