Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi ka përshendetur Konferencën dhe Ekspozitën e përbashkët ballkanike “Uji dhe natyra” e organizuar në Tiranë.

Duke folur në emër të Bashkisë së Shkodrës, Ademi ka falenderuar donatorët për kontributin e tyre në vite në sistemin e ujësjellës- kanalizime,

por edhe për vlerësimet për përformancën e tre viteve të fundit në Ujësjellës Kanalizime Shkodër duke veçuar rikthimin e investimeve strategjike në këtë sektor për vitet 2019, 2020, 2021 dhe 2022.

Donatorët kanë vlerësuar punën e bërë 3 vitet e fundit, e për rrjedhojë Bashkia Shkodër e Ujësjellës Kanalizime do të jetë pjesë e programit të investimeve të rëndësishme në territor.