Ka përfunduar në gjykatë si i pandehur kryebashkiaku i PD në Lezhë, Fran Frrokaj, me akuzën e shpërdorimit të detyrës, pasi dyshohet se është pjesë e skemës së tjetërsimit të pronave në zonën e Shëngjinit.

Mes 20 personave të marrë të pandehur është dhe xhaxhai ish-deputetit të PS Arben Ndoka, i arrestuar katër ditë me parë për tjetërsim të pronave në Kune dhe Mali i Recit në Lezhë.

Gjok Ndoka është marrë i pandehur së bashku me 19 persona të tjerë. Mes të pandehurve dhe Bledar Cara, ish-kryeregjistruesi i hipotekës Lezhë, që dilte dhe në përgjimet e bëra nga prokuroria e Krimeve të Rënda për dosjen e arrestimit të 44 personave.

Në gjyq si të pandehur:
Fran Frrokaj, i biri i Gjon dhe i Marte, lindur me 29.03.1966, ne Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi i larte, gjendja familjare i martuar, profesioni kryetar i Bashkise – Lezhe, banues qarku Lezhe, komuna Shenkoll, fshati Barbulloje, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Shperdorimit te detyres” ne bashkepunim, vepra penale te parashikuar nga neni 248-25 te Kodit Penal.

Enver Hafizi, i biri i Sulejman dhe i Bedrije, lindur me 28.10.1956, ne Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi i larte, gjendja familjare i martuar, profesioni n/kryetar i Bashkise Lezhe, banues qarku Lezhe, Bashkia Lezhe, lagja “Beselidhja”, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Shperdorimit te detyres” ne bashkepunim, vepra penale te parashikuar nga neni 248-25 te Kodit Penal.

Juxhina Mema, e bija e Halim dhe e Vjollca, lindur me 10.08.1993, ne Gramsh, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi i larte (fizioterapi), gjendja familjare e pa martuar, profesioni ish specialiste prane sektorit te kadastres ne Bashkine Lezhe, banues qarku Elbasan, Bashkia Gramsh, lagja “Llapushaj”, e pa denuar me pare, e identifikuar me ID me nr. 030761399/J35810108F, date leshimi 21.02.2011, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Shperdorimit te detyres” ne bashkepunim, vepra penale te parashikuar nga neni 248-25 te Kodit Penal.

Ardenis Haxhia, i biri i Osman dhe i Dave, lindur me 18.06.1989, ne Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi i larte, profesioni jurist prane Bashkise Lezhe, gjendja familjare i pa martuar, banues qarku Lezhe, Bashkia Lezhe, lagja “Beselidhja”, i pa denuar me pare, i identifikuar me ID me nr. 025050550/I90618040P, date leshimi 23.04.2009, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Gjok Ndoka, i biri i Gjon, dhe i Dile, lindur me 28.07.1966, ne Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi i larte, profesioni Kryetar i Keshillit te Qarkut Lezhe, gjendja familjare i martuar, banues qarku Lezhe, Bashkia Lezhe, i pa denuar, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Shperdorimit te detyres” dhe “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 248 dhe 186/3 te Kodit Penal.

Eduart Leka, i biri i Gjon dhe i Marie, lindur me 13.11.1973, ne fshatin Gjader – Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi i larte, gjendja familjare i martuar, profesioni ish – sekretar prane ish – Komunes Shengjin – Lezhe, banues qarku Lezhe, Bashkia Lezhe, lagja Beselidhja, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Shperdorimit te detyres”, vepra penale te parashikuar nga neni 248 te Kodit Penal.

Artan Djala, i biri i Ymer dhe i Drita, i datelindjes 14.06.1972 lindur dhe banues ne fshatin Shenkoll-Lezhe, me arsim te larte, profesioni ish rregjistrues prane ZVRrP.P Lezhe , me kombesi dhe shtetesi Shqiptare, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Shperdorimit te detyres” ne bashkepunim, vepra penale te parashikuar nga neni 248-25 te Kodit Penal.

Ermando Jakaj, i biri i Nikoll dhe i Dile, i datelindjes 28.01.1983 lindur dhe banues ne fshatin Zejmen – Lezhe, me arsim te larte, profesioni ish jurist prane ZVRrP.P Lezhe me kombesi dhe shtetesi Shqiptare, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Shperdorimit te detyres” ne bashkepunim, veprer penale te parashikuar nga neni 248-25 te Kodit Penal.

Bledar Cara, i biri i Simon dhe i Prene, i datelindjes 30.05.1981 lindur dhe banues ne lagjen Skenderbeg Bashkia – Lezhe, profesioni jurist prane ZVRR.P.P.Lezhe, me kombesi dhe shtetesi Shqiptare, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Shperdorimit te detyres” ne bashkepunim, vepra penale te parashikuar nga neni 248-25 te Kodit Penal.

Frrok Frroku, i biri i Mark dhe i Drane, lindur me 25.07.1943, ne fshatin Sukaxhi – Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi kater klase, gjendja familjare i martuar, banues qarku Lezhe, Bashkia Mamurras, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Ndue Frroku, i biri i Frrok dhe i Gjele, lindur me 10.05.1964, ne fshatin Sukaxhi – Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi kater klase, gjendja familjare i martuar, banues qarku Lezhe, Bashkia Mamurras, i pa denuar, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Gjin (Vasil) Frroku, i biri i Frrok dhe i Gjele, lindur me 22.08.1966, ne fshatin Sukaxhi – Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi kater klase, gjendja familjare i martuar, banues qarku Lezhe, Bashkia Mamurras, i pa denuar, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Martin Frroku, i biri i Frrok dhe i Gjele, lindur me 22.01.1974, ne fshatin Sukaxhi – Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi kater klase, gjendja familjare i martuar, banues qarku Lezhe, Bashkia Mamurras, i pa denuar, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Lek Frroku, i biri i Frrok dhe i Gjele, lindur me 31.05.1971, ne fshatin Sukaxhi – Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi kater klase, gjendja familjare i martuar, banues qarku Lezhe, Bashkia Mamurras, i pa denuar, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Vasil Gjoni, i biri i Fran dhe i Drane, lindur me 05.09.1957, ne fshatin Gryke-Lumi – Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi kater klase, gjendja familjare i martuar, banues qarku Lezhe, Njesia Administrative Shengjin Lezhe, i pa denuar, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Pjeter Gjoni, i biri i Fran dhe i Drane, lindur me 12.04.1950, ne fshatin Sukaxhi – Lezhe, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi kater klase, gjendja familjare i martuar, banues qarku Lezhe, Bashkia Mamurras, i pa denuar, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Zef Gjini, i biri i Ndue dhe i Mrike, lindur me 11.05.1959, ne fshatin Dom – Puke, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi i mesem, gjendja familjare i martuar, profesioni i pa pune, banues qarku Lezhe, Bashkia Lezhe, lagja Nene Tereza, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Renato Malotaj, i biri i Zef dhe i Lize, lindur me 24.06.1989, me banim ne ishull-Shengjin, Lezhe, i pa denuar me pare, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Luigj Paloka, i biri i Prek dhe i Lule, lindur me 02.03.1942, ne fshatin Berdice -Shkoder, kombësia dhe shtetësia Shqiptare, arsimi i mesem, gjendja familjare i martuar, profesioni punonjes topograf (pensionist qe nga viti 2007) banues qarku Lezhe, Komuna Balldre,

fshati Balldre i ri, i denuar me pare per vepren penale te parashikuar nga enni 186/3 te K.Penal, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/3 te Kodit Penal.

Nikoll Tinaj, i biri i Gjergj dhe i Lene, lindur me 04.02.1960, në fshatin Vermosh – Shkoder, gjinia mashkullore, kombësia shqiptare shtetësia shqiptare, arsimi tetevjeqar, profesioni i pa pune, banues qarku Lezhe, komuna Shengjin, lagj “Shaljaneve”, i

padënuar, e identifikuar me ID me nr.025246208 date leshimi 05.05.2009, nr. cel 0686387587, i cili dyshohet se ka konsumuar elementet e vepres penale te “Falsifikimit te dokumenteve”, vepra penale te parashikuar nga neni 186/2 te Kodit Penal.

Me vendimin nr 28, date 19.09.2001 Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Qarku Lezhe ka vendosur:

Tju njohe trashegimtareve ligjore te te ndjerit Gjergj Mark Prela sipas deshmise se trashigimise me nr 1239, date 17.11.1994 pronesin mbi nje siperfaqe toke pyll prej 407 dylym, toke e cila ndodlet ne vendin e quajtur Mali i Shengjinit ne parcelat pyjore nr 50 dhe nr 61, duke percaktuar dhe kufizimet e kesaj siperfaqe.

Tju ktheje trashegimtareve ligjore te te ndjerit Gjergj Mark Prela siperfaqen e tokes prej 385 dylym, siperfaqe e cila eshte ne zerin kadastral pyll duke percaktuar dhe kufizimet e kesaj siperfaqe toke e cila ndodhet ne vendin e quajtur Mali i Shengjin.

Te kompensoje ne oblikacione shteterore trashegimtaret e te ndjerit Gjergj Prela per nje siperfaqe toke prej 22000 m2 ne vleren 462 000(katerqind e gjashtedhje e dy mije) leke.
Shtetasi Pjeter Prela ne kallzimin e tij sqaron se pasuria e cila u eshte kthyer nga Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit Lezhe eshte ndare nga trashegimtaret ligjore dhe pjesa takuese ne kete prone e ketij shtetasi ne siperfaqe prej 14 504 m2 eshte e rregjistruar ne ZVRRPP Lezhe me nr 552/6, zona kadastrale 2569, volumi 7, faqe 218.

Ngjitur me pasurine e tij persona te ndryshem me dokumenta te fallsifikuara kane bere rregjistrimin e nje siperfaqe, siperfaqe e cila eshte shkemb dhe rere duke e paraqitur si toke are dhe e kane rregjistruar ne ZVRRPP Lezhe ne nje kohe qe toka eshte rere dhe shkemb.

Rregjistrimi i kesaj siperfaqe toke eshte bere ne kundershtimin me ligjin dhe per kete arsye duke qene se nga ky veprim i cenohen interesat e tij e te biznesit, gjithashtu cenohen dhe interesat e shtetit.