Në seancën e sotme të Kuvendit një nga pikat e diskutimit është pr.ligji për “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Zogaj (Republika e Shqipërisë) – Skje (Mali i Zi) për qarkullimin ndërkombëtar rrugor dhe të pasagjereve në Liqenin e Shkodrës”.

Gjatë fjalës së tij, Ministri Për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati u shpreh se pika e përbashkët kufitare do lehtësojë komunikimin dhe qarkullimin e qytetarëve si dhe do ketë një linjë transporti liqenore Zogaj-Mali i Zi.

“Pika kufitare Zogaj do të ketë akses më të madh për turistët ne Liqenin e Shkodrës. Do ketë një linjë transporti liqenor Zogaj-Mali i Zi. Pika kufitare do ketë një ndërlidhje me trevat shqipfolëse. Transporti i pasagjerëve do të bëhet përmes Liqenit të Shkodrës”- tha Ditmir Bushati.

Fjala e plotë e Bushatit në Kuvend:

Keshilli Ministrave sjell sot në Kuvend për miratim një marrëveshje të rëndësishme për sa i përket pikës së kalimit kufitar Zogaj-Skje, e cila u miratua në 3 korrik ndërmjet qeverive

tona, qeverisë së Shqipërisë dhe Malit të Zi. E para qeveri e cila vendosi praktikën e mbledhjeve të përbashkëta me gjithë fqinjët, duke filluar me Kosovën në 2014, për të

vazhduar më pas me Maqedoninë dhe Malin e Zi, ku ne diskutojmë gjithë agjendën e ndërlidhjes ekonomike, infrastrukturore e mbi të gjitha njerëzore të rajonit tonë. Dhe kur

flasim për hapjen e kësaj pike kufitare, është e rëndësishme të marrim parasysh jo vetëm lehtësimin e qarkullimit të njerëzve, po mbi të gjitha ndërlidhjen e trevave shqipfolëse.

Sepse siç u tha këtu dhe nga zv. kryeministrja flasim për një ndërlidhje mes Shirokës, Zogajt dhe Malësisë së Krajës, apo pjesës së Tivarit, ku përgjithësisht jetojnë shqiptarë dhe

është një zonë e cila ka ende mundësi për tu shfrytëzuar pozitivisht për sa i përket potencialit të turizmit, po mbi të gjitha dhe në kuadër të bashkëpunimit që agjenci të

ndryshme turistike kanë ndërmjet dy anëve të kufirit për të shfrytëzuar paketa dhe oferta turisitke të përbashkëta për turistë që dëshirojnë të vizitojnë këtë pjesë të Europës. Pra, në

këtë konetkst e gjithë pjesa e liqenit të Shkodrës do të mbulohet dhe do të krijohet një akses shumë më i madh jo thjesht për banorët e zonave përkatëse po dhe për ata turistë që dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë dhe Malin e Zi.

Elementi i dytë dhe më i rëndësishëm, përtej asaj çka kemi rënë dakord me Malin e Zi ka të bëjë me zhvillimin e zonës. Kemi rënë dakord në kuadër të programit tripalësh Shqipëri-

Mali i Zi- Itali, që mbështetet nga fondet e BE për një projekt rreth 7 milionë euro i cili do të ketë dy objektiva specifikë: E para, vendosjen e një linje transporti multimodal mes Portit të Barit, porit të Shëngjinit dhe portit të Barit në Malin e Zi, spse bëhet fjalë për

hapësirën adriatike dhe ndërlidhjen me liqenin e Shkodrës dhe lumin Buna. Dhe së dyti, vendosjen e një transporti liqenor nëpërmjet molit të Virpazarit në Malin e Zi, në molin e

Zogajt, Shirokës për të krijuar një mundësi që liqeni të jetë gjithashtu më i rivitalizuar se sa është sot për sot. Ky është një projekt i cili fillimisht do të fokusohet vetëm te transporti i udhëtarëve për ti krijuar mundësi qytetarëve për të lëvizur më shpejtë, në mënyrë më

komode dhe nga ana tjetër për ti krijuar mundësi vizitorëve të huaj për të pasur turizmin ditor qoftë në Malin e Zi apo në Shkodër në pjesën e liqenit dhe me perspektivë në fazën e

dytë dhe të tretë kjo do të shkojë dhe në pjesë që kanë lidhje me Shëngjinin, Velipojën dhe lumin Bunë.

E fundit që dua të them në këtë drejtim ka të bëjë me angazhimin tonë të plotë për një dimension më të fortë ndër rajonal, ndërkufitar jo vetëm me Malin e Zi dhe me këtë pikë të

kalimit kufitar, po siç do të diskutojmë dhe tek marrëveshja IPA që do të miratojmë shpresoj sot në Kuvend me Malin e Zi, ka disa projekte të tjera të rëndësishme të cilat janë

në funksion të ndërlidhjes së qytetarëve zhvillimit të infrastrukturës mes vendeve tona që flasin qartë për një qasje progresiste të qeverisë tonë dhe politika që e kanë qendrën e vëmendjes tek qytetarët.