Po zhvillohet mbledhja e radhes e Keshillit te Bashkise Shkoder.

Ne rend dite me mbledhjen e sotme do te diskutohen 3 projekt-vendime :

1.Pr/vendim “Per miratimin e planit te zhvillimit te territorit dhe rregulloren e zbatimit te planit te pergjithshem vendor te Bashkise Shkoder”.

2.Pr/vendim “Per miratimin e rregullores per perberjen dhe funksionimin e komisionit te strehimit ne Bashkine Shkoder”.

3.Pr/vendim “Per nje ndryshim ne VKB nr 26 , date 1.6.2016 “Per miratimin e perfshirjes se prones ne listen e inventarit te pronave te Bashkise Shkoder”.

Pas diskutimeve te shumta ne mbledhje , eshte miratuar plani per zhvillimin e territorit si dhe 2 pikat e tjera te rendit te dites.