Bashkimi Evropian është në kërkim të fuqisë puntore. Sipas të dhënave të Eurostat BE-së i mungojnë plot3.8 milion puntorë të fushave të ndryshme. Raportet tregojnë se më shumë kërkohen specialist të kualifikuar në mjeksi dhe në teknologjitë informative.

Raporti tregon se vendi më kërkesën më të madhe qëndron Gjermania. Ajo kërkon të “rekrutojë” plot 1 milion e 200 mijë puntorë. Autoretetet gjermane për ti lehtësuar procedurat e letrave pë ata që duan të kërkojnë punë ka miratuar një ligj Iicili thjeshtëzon marjen e vizës së punës.

Ligji do të hyjë në fuqi në janar të vitit 2020, masa I referohet vendeve të Be-së përfshir Ballkanin Perëndimor.

Shteti gjerman pasohet nga Britania e Madhe, Çekia, Polonia, Belgjika, Austria, spanja dhe Suedia.