Në amfiteatrin e Anës së Malit, u organizua festivali I 12-të I “Lojërvae popullore” nga “The door Albania” dhe bashkia Shkodër. 10 grupe të rinjsh nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia u bënë pjesë e këtij organizizmi që është kthyer në traditë prej vitesh.

Ndërkohë, administratori I Anës së Malit Arben Ceni shprehet entuaziast sa I përket pjesëmarrjes së grupeve rinore edhe nga jashtë Shqipërisë.

Pjesë e jurisë vlerësuese ishin edhe përfaqësues të ministrisë së kulturës, të cilët zgjodhën performcën fituese të festivalit.