Me kërkesë të Prokurorisë Speciale Publike të Maqedonisë,

ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakievski dhe ish- sekretari gjeneral i qeverisë në kohën e VMRO-DPMNE-së, janë arrestuar nga policia dhe janë dërguar në paraburgimin e Shutkës.