Tregu i punës vazhdon të përfitojë nga situata e mirë ekonomike në Zvicër . Në tremujorin e tretë të vitit 2018, numri i personave të punësuar u rrit me 1.2 për qind në krahasim me tremujorin e vitit të kaluar.

Në tremujorin e tretë të vitit, në Zvicër kanë qenë në marrëdhënie pune 5.081 milionë njerëz. Ka pasur një rritje prej 0.3 për qind për burrat dhe 2.4 për qind për gratë, shkruan Albinfo.ch.

Midis tremujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2018, numri i personave të punësuar sipas sezonalitetit u rrit pak deri 0.5 për qind. Kjo u njoftua nga Zyra Federale e Statistikave Zvicerane (FSO), si pjesë e publikimit të Anketës së Zvicrës për Fuqi Punëtore (SLFS).

Numri i punëtorëve të huaj u rrit me 2.2 për qind dhe i vendësve në me 0.8 për qind. Rritje më e madhe është raportuar për të punësuarit e huaj me leje qëndrimi (C). Bëhet fjalë për 3.8 për qind.

Sipas Zyrës Ndërkombëtare të Punës (ILO), 217,000 persona ishin të papunë në Zvicër në tremujorin e raportimit, rreth 26,000 më pak se një vit më parë.

Pjesa e të papunëve për fuqinë punëtore ishte 4.4 për qind, 0.6 pikë përqindje më e ulët se në tremujorin e tretë të vitit 2018.

Shkalla e papunësisë njihet të jetë dukshëm më e lartë se norma e llogaritur e papunësisë sipas SECO, e cila përfshin vetëm të papunët e regjistruar. Kjo ishte në muajin tetor me 2.4 për qind.