Asambleja e Klubit te futbollit Vllaznia SH.A eshte mbledhur ne pranine e anetareve te Keshillit Bashkiak .Administratori Astrit Gjyrezi ka paraqitur raportin e aktivitetit te ketij klubi .

Ai ka theksuar se kerkohet rritje e financimit te ketij klubi pasi ka pagesa ta prapambetura,si tek tatim -taksat,sigurimet,pagat e prapambetura,detyrimet nga nderprerja e kontratave ,vendime te Uefas dhe gjykatave etj.Gjyrezi ka kerkuar ndjese per rezultatet e dobeta te Vllaznise,shkak buxheti i pamjaftueshem,detyrime te pashlyera. Administratori Gjyrezi ka theksuar se pagat e Vllaznie jane me te ultat ne treg,krahasim me klubet tjera qe jane ne administrim te privatit Keshilltaret kane drejtuar pyetje rreth situates financiare duke theksuar se kerkohen leke me shume per Vllaznine,rezultatet jane te dobeta.Ata kane kerkuar te merret pergjegjesi per kete situate pasi jepen leke sa here kerkohen dhe rezultate nuk ka.Nuk ka analize te hollesishem te rezultateve te dobeta te ekipit.

Me 28 vota pro dhe 4 kunder jane miratuar shtesat e fondeve per K.F Vllaznia SH.A Kryetarja e bashkise Voltana Ademi thote se duhen fonde me shume per Vllaznine,shpresojme te marrim administrimin e stadiumit,dhe me tatimet jemi ne proces ankimimi .