25 prilli do të shënojë ditën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 2021. Presidenti Ilir Meta ka nxjerrë sot dekretin e datës së zgjedhjeve, i cili hyn në fuqi në mënyrë të menjëhershme.

Përcaktimi i datës së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare nga kreu i shtetit Meta u bë pas konsultimeve që zhvilloi me të gjitha palët politike në vend.

D E K R E T

PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN

Në mbështetje të nenit 65, pikat 1 dhe 2, 92 shkronja “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 8, 9, pikat 1 dhe 4 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe pas konsultimit me partitë politike mbi caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zgjedhjet për Kuvendin të zhvillohen ditën e diel, më datë 25 prill 2021.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekreti 11700
Tiranë, më 06.09.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META