Në Shqipëri u shënua sot Dita Kombëtare e Jetimëve, një ditë kur shoqëria dhe institucionet reflektojnë dhe i ndihmojnë më shumë ata.

Në këtë aktivitet morën pjesë edhe fëmijët jetim të shtëpisë së fëmijës shkollor 6-16 vjec të Shkodrës