POR SI E PRITËN MINISTRAT LAJMIN PËR SHKARKIMIN E NGA KREU I QEVERISË?. STAR PLUS NË NJË FOTO LAJM SJELL MIMIKAT E TYRE NË

ÇASTIN E SHKARKIMIT QË DUKEN MJAFT TË NGARKUAR EMOCIONALISHT .JANË FOTO QË FLASIN MË SHUMË SE FJALËT .