Pas disa ore diskutimesh, pyetjesh e replikash, Asambleja e Klubit te Futbollit “Vllaznia” ka miratuar pasqyren financiare te ketij klubi

.Pas rapotit te finacierit, anetaret e asamblese kane bere pyetje qe lidheshin me pergjegjesine per renien e ekipit nje kategori me poshte, per statusin ligjor te shoqerise, per borxhet dhe probelemet me tatimet

.Anetare te Bordit Mbikqyres u jane pergjigjur pyetjeve por keta pergjigje nuk kane kenaqur nje pjese te anetareve te asamblese, te cilet kane ngulmuar ne faktin se nuk ka arsye qe nje vlere kaq e larte te paguhet nga taksapaguesit shkorane,nderkohe qe ekipi ka zhgenjyer dhe deshtuar duke rene nje kategori me poshte.

Ne fund ka kaluar ne votim pasqyra finaciare klubit e cila eshte miratuar me 18 vota pro dhe 8 kunder.