TË FTUAR NË STUDIO, ANËTARE DHE DREJTUES TË SHOQATËS SË GJUETARËVE