MINISTRIA E MJEDISIT PROJEKT NË BASHKËPUNIM ME ORGANIZATAT E HUAJA Ministria e mjedisit ne bashkepunim me shoqata te tjera ne mbrojtje te mjedisit ka organizuar nje seminar ne kuader te mbrojtjes mjedisore dhe moratoriumit te gjuetise.

Bashkepunimi mes ministrise se mjedisit dhe instancave te tjera vartese me organizatat e huaja ne mbrojtje te mjedisit eshte I mire dhe vijon. Projekti i sotem ishte ne kuader te mbrojtjes se llojeve te ndryshme te ndryshme te shpendeve dhe moratoriumit te gjuestise sipas te cilit ndalohet gjuetia per dy vite.

[iframe width=”300″ height=”510″ src=”//www.youtube.com/embed/V35pts6_IQM” frameborder=”0″ allowfullscreen ]