Financimi në shoqatën e gjuetarëve ,të qytetit të Shkodrës mbetet një problematikë. Sipas Zyhdi Mustafaj , kryetar i shoqatës së gjuetarve, “Jakup Bajri” ne Shkoder,

burimi i vetëm i të ardhurave janë kuotat e gjuetisë, që sic mund të paramendohen janë mjaft të pakta . Këto kuota janë ato të cilat e mbajnë në këmbë këtë shoqatë.

Ndërkohë kryetari bën thirrje të gjithëve gjuetarëve që të paguajnë detyrimet ndaj federatës pasi sapo të miratohet ligji I ndërprerjes së moratoriumit për të cilin është premtuar të mos ketë vonesa nga ana e gjuetarëve .

Shoqata e Gjuetarëve “Jakup Bajri” në Shkodër vazhdon të apelojë për problematikat e saj.Ndërkohë duket sikur qeveria e ka lënë në harresë pasi asgjë nuk po bëhet në ndihmë të kësaj shoqate.