Problemet me skemën e re të ndihmës ekonomike vijojnë kalimin e përgjegjësive nga pushteti lokal tek Shërbimi Social dhe anasjelltas.

Nëse Bashkia Shkodër pretendon në vonesa të Shërbimit Social për kontrollin e listave, ky i fundit bën fajtor bashkitë për miratim të vonuar.

Sipas Valbona Tulës, drejtore e Shërbimit Social Shkodër, këshillat bashkiak duhet të kalojnë para datës 20 të çdo muaji, ndërsa bashki të ndryshme të Qarkut Shkodër ka patur raste qe e kanë kaluar në datën 28.

Si pasojë e kësaj, krijohen vonesa pasi nuk mund të merret vendimi nga Shërbimi Social nëse të pesë bashkitë e qarkut nuk e përfundojnë në kohë.

Tula shprehet se vonesat ndodhin pasi administratorët shoqëror nuk çojnë në kohë të dhënat në këshillat bashkiak, duke vështirësuar kështu edhe punën e Shërbimit Social.

Tula tha se mbetet problem edhe mosfirmosja e deklaratës tre mujore nga aplikuesit, ndërsa ka përplasje midis tyre dhe administratorëve për arsye moskoordinimi.

Kemi hyrë në muajin e shtatë të skemës së re të ndihmës ekonomike, ndërsa institucionet përgjegjëse vijojnë të kalojnë fajin nga njëra anë në tjetrën. Ndërsa familjet me nevoja ekonomike janë ata që e vuajnë.