27 marsi shënon ditën ndërkombëtare të teatrit dhe më këtë rast teatri “Migjeni” në Shkodër ka rikthyer në skenë tragji-komedinë “Shën Gjon Kryepremi” të interepertuar nga nxënësit e shkollës së mesme “Jordan Misja”,

të cilët kanë qenë pjesëmarrës në festivalin teatror të organizuar pak ditë më parë.

Ndërkohë, për nxënësit, intepretimi në skenë për herë të dytë është kënaqësi për ta.

Shfaqja u interpretua para nxënësve të tjerë të shkollës së mesme “Jordan Misja” me synimin ëpr të afruar më shumë të rinjtë me teatrin