“Pozitat e gruas në Islam” u titullua konferenca e cila organizohet për herë të parë nga gratë myslimane në qytetin e Shkodrës. Konferenca mblodhi studiuese e teologe femra, të cilat folën rreth rolit të gruas në edukimin e shoqërisë;

të drejtat e saj në shoqërinë moderne dhe për shumë aspekte jetike që kanë të bëjnë me të drejtat e gruas në Islam dhe të drejtat e grave e ligjit.Në këtë ligjeratë referoi teologia Arta Ujkaj e cila foli për rolin e rëndësinë që ka ferma në islam

“Pozitat dhe Roli i gruas në Islam,” është Konferenca e parë që organizohet nga gratë myslimane të këtij qyteti me mbështetjen e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Myftinisë Shkodër dhe Medresesë “Haxhi Sheh Shamia”