Gjatë një mesazhi për festën kombëtare të 25 marsit, presidenti i Greqisë, Prokopis Pavlopulos ndër të tjera ai ka folur për marrëdhëniet me Shqipërinë.

Ai kujtoi edhe njëherë kushtet që duhet të përmbushë Shqipëria në perspektivën e saj të integrimit europian, duke vënë theksin në respektimin e të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri.

“Sa i përket Shqipërisë fqinje, nuk jemi kundër perspektivës evropiane. Megjithatë, ky është një parakusht për respektimin e plotë dhe të ndershëm të së drejtës ndërkombëtare dhe europiane, dhe kështu për respektimin e sundimit të ligjit dhe të të drejtave themelore të njeriut.

Prandaj, sjelljet si këto ndaj Pakicës Kombëtare Greke, të cilat nënvlerësojnë brutalisht vlerën e jetës njerëzore ose shkelin të Drejtat e Njeriut , p.sh. e drejta për pronë, përbëjnë një pengesë të pakapërcyeshme për rrjedhën e qetë evropiane të Shqipërisë.

Si një pengesë, çdo formë e kërkesës për “të drejtat” e supozuara krejtësisht të pabazuara të çamëve shqiptarë, bashkëpunëtorëve të paskrupullt nazistë siç është provuar historikisht,

duke përfunduar se: Çështjet tona Kombëtare dhe Drejtësinë tonë Kombëtare, që në fund të fundit të mbrojnë Atdheun tonë të palëkundur, Njerëzit tanë dhe Kombit tonë”, u shpreh Prokopis Pavlopulos.